Rotary Club of Adyar - Rotary India

Download the Rotary India Mobile App
AppStore Google Play

PAST PRESIDENTS

Nishanth Madhavan
2022-2023
Prem Laurence
2021-2022
Karunakaran T
2020-2021
Senthilnathan R
2019-2020
Seshiah M N
2018-2019

Boopathiraja M E
2017-2018
Sathish T
2016-2017
Jayaramam N R
2015-2016
JAYASEELAN J
2014-2015
JAYARAMKRISHNAN
2013-2014

SIVA.S
2012-2013
VENKATA KRISHNAN N.S
2011-2012
LATHA RAJAN
2010-2011
GOPALAKRISHNAN . R
2009-2010
VISWAKUMAR . K . Dr
2008-2009

VITTAL RAJAN . R
2007-2008
ARUNA SUBRAMANIAM
2006-2007
VEERAMANI S.V.
2005-2006
THIAGARAJAN R
2004-2005
PETHACHI .A.R
2003-2004

NARASIMHA IYENGAR
2002-2003
BAKSHI R.S
2001-2002
SUSHIL JOSEPH
2000-2001
GOPAL.K.
1999-2000
MURLI CHHABRIA
1998-1999

JAISHANKAR. T.S.
1997-1998
SURESH . M
1996-1997
GUPTA .C.A
1995-1996
BALAKRISHNAN . R
1994-1995
RAVINDRAN.K.
1993-1994

SELVARAJAN.B.
1992-1993
RAJASEKHARAN.R.
1991-1992
BALASUBRAMANIAM . K.A.Dr
1990-1991
RAMESHSANKARAN.N.
1989-1990
NAGARAJAN.K.
1988-1989

SWAMINATHANMANI
1987-1988
ANANTHAN . D
1986-1987
DESIKAN.R.
1985-1986